Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ενημερωδιασκέδαση (infotainment) είναι ένας νεολογισμός ο οποίος εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Είναι η μίξη πληροφόρησης (κυρίως για επίκαιρα γεγονότα) και ψυχαγωγίας. Η ενημερωδιασκέδαση επιτυγχάνεται με την οργάνωση των ειδήσεων με τη μορφή ιστορίας (story), δηλαδή μιας αφήγησης με αρχή, μέση και τέλος, η οποία διαθέτει τέσσερα θεμελιώδη χαρακτηριστικά : τη δραματοποίηση, την προσωποποίηση, την αποσπασματικότητα και την εξομάλυνση ή κανονικοποίηση.

Ο δημοσιογραφικός λόγος ήταν πάντα μια ενότητα καταγραφής της "πραγματικότητας" (των υπαρκτών γεγονότων) και ταυτόχρονα αξιολόγησης/ερμηνείας της, η οποία εκδηλώνεται πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια της περιγραφής.

Από τη στιγμή που η προσέγγιση της "πραγματικότητας" είναι εξ ορισμού υποκειμενική-αξιολογική, είναι ταυτόχρονα και "ανθρωποκεντρική". Με άλλα λόγια, γίνεται υπό την οπτική μιας ορισμένης, ιστορικά, αντίληψης του ανθρώπου ή/και της κοινωνίας, των ενδιαφερόντων, των αναγκών, των διακινδυνεύσεων.

Με την προσωποποίηση των ειδήσεων (ιδιαίτερα των εξεικονισμένων) και, κατ' επέκταση, των πολιτικών και κοινωνικών διεργασιών, ο προσωποκεντρικός χαρακτήρας τής (αισθητικά συγκροτημένης) δημοσιογραφικής αφήγησης αποδίδει την εν λόγω αντίληψη των κοινωνικών γεγονότων. Τα πρόσωπα αυτά δεν είναι τα πρόσωπα του πραγματικού κόσμου, αλλά προσωποποιημένες συμβολοποιήσεις.

Η ενημερωδιασκέδαση δεν είναι μόνο μια στρατηγική μετατροπής των ειδήσεων σε ευχάριστο και εμπορικό προιόν, αλλά και ένα μέσο διεύρυνσης της θεματολογίας των Μέσων και ιδιαίτερα των ειδήσεων.

Η ενημερωδιασκέδαση δεν είναι σε καμία περίπτωση "παρεκτροπή" από κάποιον υποτιθέμενο κανόνα των ειδήσεων. Αντίθετα, είναι η "φυσιολογική" αλλά και ιστορικά προσδιορισμένη μορφή της αξιολογικής προσέγγισης των γεγονότων ή, γενικότερα, των τεκμηριωτικής φύσεως περιεχομένων.

Η ιδιομορφία της σύγχρονης ενημερωδιασκέδασης βρίσκεται στο γεγονός ότι ο κώδικας της υποκειμενικής αξιολόγησης κατά την παρουσίαση τεκμηριωτικών περιεχομένων είναι μια άμορφη αισθητική γλώσσα, η οποία ταυτόχρονα είναι απελευθερωμένη από το ιδεολογικό πλαίσιο της (πρώιμης) νεωτερικότητας.

Τα τηλεοπτικά reality shows είναι ψυχαγωγικά, "σκηνοθετημένα" περιεχόμενα, τα οποία, από την άλλη, είναι "πραγματικά", τεκμηριωτικού χαρακτήρα γεγονότα και περιστατικά. Σύμφωνα με τον Henry Jenkins συνιστούν το "παράδοξο της μυθοπλασίας του πραγματικού".

Στο βαθμό που διευρύνεται η ενημερωδιασκεδαστική συγκρότηση του δημοσιογραφικού λόγου σε ένα περιβάλλον περιστολής της πολιτικής ιδεολογίας και ταυτόχρονα διεύρυνσης της "ερμηνευτικής στιγμής", ο αισθητικός κώδικας, που είναι ενσωματωμένος στην υποκειμενική-αξιολογική προσέγγιση των γεγονότων, αποδεσμεύεται από τον κώδικα της πολιτικής ιδεολογίας.
Έτσι η σχέση αισθητικού κώδικα και πολιτικο-ιδεολογικού κώδικα στη δημοσιογραφία της ύστερης νεωτερικότητας φαίνεται να αντιστρέφεται. Πλέον, η "αισθητικοποίηση της πολιτικής" δεν προκύπτει από την ιεραρχική, συγκεντρωτική, γραφειοκρατική και κυρίως πολιτικά ελεγχόμενη οργάνωση της παραγωγής Λόγου στα Μέσα. Αντίθετα, προκύπτει "από τα κάτω", από τους ιδιαίτερους τρόπους ζωής και τις ιδιαίτερες ταυτότητες, πηγάζει από πολλές πηγές και σε μεγάλο βαθμό από τα ίδια τα Μέσα η παράγεται δια των Μέσων, απευθύνεται προς πολλές κατευθύνσεις, ενώ εξαπλώνεται σε πολύ περισσότερα ζητήματα της κοινωνικής ζωής - πέρα από εκείνα που παραδοσιακά θεωρούνταν ως "πολιτικά ζητήματα" με τη στενή έννοια. Με την έννοια αυτή, η σύγχρονη αισθητικοποίηση της πολιτικής είναι ένας τρόπος διεύρυνσης του πεδίου και του περιεχομένου του πολιτικού (Dahlgren, 2005).

Πρωτεύουσα σημασία στην ενημερωδιασκεδαστική δημοσιογραφία δεν έχει το θέμα και οι δρώντες, αλλά η ψυχαγωγική μορφική συγκρότηση, λ.χ., των ειδήσεων. Στην πραγματικότητα, η είδηση δεν είναι το περιγραφόμενο γεγονός, αλλά η ενημερωδιασκεδαστική στρατηγική με την οποία γίνεται αναφορά σε αυτό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα θέματα επιλέγονται για να πλαισιώσουν την ψυχαγωγική στρατηγική και όχι το αντίθετο.

Βασικό γνώρισμα της σύγχρονης, υστερονεωτερικής μορφής της ενημερωδιασκέδασης είναι πως αυτή είναι ή έχει ως πηγή της την εικόνα, δηλαδή είναι εικονοκλαστική και μετα-εικονιστική. Η εικόνα δεν είναι τόσο μια σημειωτική αναπαράσταση που βρίσκεται σε ορισμένη αναλογία με αυτό που αναπαριστά, όσο μια κατηγορία ομοιωμάτων (σημείων) που είναι πιο αφηρημένα από αυτά που αναπαριστούν (Πλειός, 2001). Με την έννοια αυτή, δεν είναι εικόνα κάθε αναπαράσταση στα εικονιστικά μέσα, όπως επίσης η πιο αφηρημένη από τα αναφερόμενα της αναπαράσταση δεν απαντάται μόνο στα εικονιστικά μέσα, αν και αυτά είναι το πιο ευνοικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της εικόνας.

Στα διάφορα είδη διαδικτυακού (μετα-εικονιστικού) λόγου, όπως ιστοσελίδες, blogs, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες βίντεο-εφαρμογών, IT, IPTV, κ.α., τα κινούμενα εικονιστικά κείμενα αποτελούν βασικό συστατικό τους στοιχείο, ενώ η ίδια η οθόνη του υπολογιστή αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε τεχνολογικής εικονιστικής αναπαράστασης. Ως εκ τούτου, η εξάπλωση της διαδικτυακής επικοινωνίας συνιστά ταυτόχρονα εξάπλωση και της εικονιστικής επικοινωνίας, αλλά και της ενημερωδιασκεδαστικής ενημέρωσης.

Η ενημερωδιασκέδαση έχει οργανική σχέση με τα ρηματικά χαρακτηριστικά των εικονιστικών μέσων, κυρίως μέσω του ερμηνευτικού ρεαλισμού ως θεμελιώδους σημειωτικής δομής της τεχνολογικής εικόνας. Τα κείμενα κινούμενης εικόνας όπως και τα μετα-εικονιστικά κείμενα, παρά τις διαφορές μεταξύ τους (στα εικονιστικά το βάρος πέφτει στη ρεαλιστική καταγραφή, ενώ στα μετα-εικονιστικά στην ερμηνευτική προσέγγιση), αποτελούν την πλέον ανεπτυγμένη μορφή ερμηνευτικού ρεαλισμού, που είναι ο πυρήνας της ενημερωδιασκέδασης σε όλες της τις μορφές.

Ο εικονιστικός χαρακτήρας της ενημερωδιασκέδασης ευνοεί αλλά και ευνοείται από τα υπόλοιπα γνωρίσματα της ενημερωτικής δημοσιογραφίας (διόγκωση της ερμηνευτικής στιγμής, πλαισιακός πλουραλισμός, διεύρυνση της θεματολογίας, αυτονόμηση του αισθητικού ενημερωδιασκεδαστικού κώδικα, κ.λπ.).

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ)


Η πρόσφατη επίσκεψη της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα για αρκετές ημέρες βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής ειδησεογραφίας. Το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε αντικρουόμενες απόψεις και έδωσε αφορμή για ποικίλες αναλύσεις από ειδικούς επιστήμονες, δημοσιογράφους και ανθρώπους του ευρύτερου πνευματικού κόσμου.
Αξιοποιώντας πηγές, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία του διαδικτυακού περιβάλλοντος (π.χ. μηχανές και μεταμηχανές αναζήτησης, συναθροιστές πληροφοριών):
·                Μελετήστε συγκριτικά την κάλυψη του γεγονότος σε δημοσιογραφικά ιστολόγια, σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες εντύπων, σε ιστοσελίδες της δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης, αντλώντας στοιχεία από διαφορετικά κειμενικά είδη.    
·                Αναλύστε κριτικά το ρόλο της δημοσιογραφίας των Νέων Μέσων στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε κρίσιμα θέματα του δημόσιου βίου καθώς και τις δυνατότητες έκφρασης του κοινού στο νέο αυτό επικοινωνιακό πεδίο.     


Θα ξεκινήσουμε την εργασία αυτή αναλύοντας τον χρόνο και πώς αυτός συσχετίζεται με τη δημοσιογραφία και τα μέσα επικοινωνίας, παραδοσιακά και σύγχρονα.
Καθοριστικός και κρίσιμος παράγοντας για την αποδέσμευση του χρόνου και του χώρου ήταν η εφεύρεση και η ανάπτυξη των νέων μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας, όπως η αμαξοστοιχία, ο τηλεγράφος και το τηλέφωνο. Οι συμβολικές μορφές επικοινωνίας μπορούσαν με αυτό τον τρόπο να απομακρυνθούν από το πλαίσιο δημιουργίας και αναφοράς τους. Παράλληλα, τα νέα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας επέβαλαν και οδήγησαν στην ανάγκη για κοινό προσδιορισμό του χρόνου, καθώς υπήρχε αυξανόμενη ανάγκη για συντονισμό και ταυτοχρονία. Γι’ αυτό τον λόγο, εγκαθιδρύθηκε ένα παγκόσμιο σύστημα διαχωρισμού της ώρας, διαιρώντας τη μέρα σε 24 ώρες και καθιερώνοντας μια διεθνή χρονική γραμμή.
Η εφεύρεση της τυπογραφίας έδωσε μια σημαντική ώθηση στην αποσύνδεση του χρόνου με το χώρο. Το έντυπο υλικό μπορούσε πλέον να αντιγραφεί και να διανεμηθεί σε μαζική κλίμακα, ανεξάρτητα από το χώρο. Μετά την εξέλιξη της έντυπης δημοσιογραφίας, οι επόμενες τεχνολογίες της επικοινωνίας αποσυνέδεσαν περαιτέρω τον χρόνο από το χώρο και, ως εκ τούτου, επιτάχυναν τον χρόνο της κυκλοφορίας των ειδήσεων. Το ραδιόφωνο μίκρυνε τον χρόνο ανάμεσα στην πραγματικότητα ενός γεγονότος και της μετάδοσης του, απειλώντας την εφημερίδα ως επικοινωνιακό και πληροφοριακό μέσο. Αντίστοιχα η τηλεόραση μίκρυνε τον χρόνο μετάδοσης ακόμα περισσότερο, προσθέτοντας την εικόνα που προσέλκυσε μεγάλο όγκο κοινού με τη δύναμη της.
Στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας, η εξέλιξη των επικοινωνιακών δικτύων αναπροσδιόρισε τις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου, θέτοντας νέες βάσεις για την ταχύτητα κυκλοφορίας της πληροφορίας και των ειδήσεων. Τα επικοινωνιακά δίκτυα προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους δέκτες να λαμβάνουν ταυτόχρονα τα ίδια μηνύματα. Επιπλέον, τα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στα ΜΜΕ να συλλέγουν ειδήσεις από όλο τον κόσμο μέσα σε λίγα λεπτά ή ακόμα και δευτερόλεπτα.
Σήμερα το διαδίκτυο εισάγει τη «στιγμιαία» μετάδοση και ελαχιστοποιεί, αν δεν εξαλείφει, τη χρονική απόσταση ανάμεσα στην επιλογή των ειδήσεων και στην κυκλοφορία τους.  Αυτό συνεπάγεται ότι αλλάζει η διαθεσιμότητα των μηνυμάτων και του περιεχομένου των ΜΜΕ, τα οποία μπορούν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο θεωρητικά για πάντα.
Τα επαναστατικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου, το υπερκείμενο και οι υπερσύνδεσμοι, σηματοδοτούν την κατάργηση του κλασσικού κειμένου ως στατικής έννοιας και την τάση προς ένα δυναμικό, εξελισσόμενο κείμενο που αλλάζει στον χρόνο και στο χώρο (Δημητρακοπούλου Δ., 2005)

Όλα τα παραπάνω, που παρουσιάζουν συνοπτικά τη σχέση του χρόνου με τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ, και πώς αυτός μαζί με την τεχνολογία συντελούν στην εξέλιξη τους, κρίνονται εξαιρετικής σημασίας ως θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα, πώς ένα γεγονός σαν αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε, καλύπτεται από τα μέσα, τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα σύγχρονα.

Την επίσκεψη της καγκελαρίου της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα αποκάλυψαν τα ελληνικά ΜΜΕ 4 μέρες πριν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, εφημερίδες, τηλεόραση, ειδησεογραφικά σάιτ) ανακοίνωσαν την είδηση την ίδια μέρα αλλά σε διαφορετικό χρόνο. Σε χρονική στιγμή προηγούνται οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, όπως το skai.gr, zougla.gr, tovima.gr, newsit.gr τα οποία στηρίζονται όπως και τα περισσότερα άλλωστε ειδησεογραφικά σάιτ, στην άμεση δημοσίευση των ειδήσεων. «Η μείωση, βέβαια, της χρονικής απόστασης μεταξύ της πραγματοποίησης ενός γεγονότος και της δημοσίευσης/μετάδοσης του εξαρτάται από τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό επέτρεψε την επιτάχυνση της ροής των ειδήσεων σε 24ωρη βάση και σε ελάχιστο χρόνο. Αυτή η δυνατότητα επέτρεψε (επέτεινε) και εντατικοποίησε ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ των ειδησεογραφικών οργανισμών, οι οποίοι αφοσιώθηκαν στο κυνήγι της «πρωτιάς» για την πιο πρόσφατη είδηση». (Δημητρακοπούλου Δ., 2005). Το Διαδίκτυο είναι πλέον ένα άκρως ανταγωνιστικό μέσο ακριβώς λόγω της ταχύτητας που το χαρακτηρίζει. Την είδηση για την επίσκεψη της Μέρκελ στην Αθήνα, «ανέβασαν» όλα ανεξαιρέτως τα ειδησεογραφικά σάιτ, αλλά όχι όλα ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Κάποιο ή κάποια από αυτά κατάφερε να «ανεβάσει» πρώτο την είδηση. Η «πρωτιά» αυτή θεωρείται και στο διαδίκτυο, δημοσιογραφικό κατόρθωμα ενώ έχει και εμπορικό αντίκτυπο, αφού προσελκύει περισσότερο αναγνωστικό κοινό. Ωστόσο, αυτή η γρήγορη μετάδοση των ειδήσεων έχει μειονεκτήματα που αφορά στην ποιότητα της έρευνας και το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής εργασίας. «Η διασταύρωση των γεγονότων και η επιβεβαίωση της αλήθειας χάνουν την προτεραιότητα τους. Η αξία της είδησης εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ταχύτητα μετάδοσης της. Και τελικά, η άμεση και ταχύτατη κυκλοφορία των ειδήσεων γίνονται αυτοσκοπός και αποκλειστικός στόχος των ΜΜΕ. Η αυξανόμενη ταχύτητα αποθαρρύνει τη λεπτομερή έρευνα και τη σε βάθος ανάλυση των ειδήσεων, με αποτέλεσμα την πρόκληση λαθών και τη δημοσιοποίηση ανακριβών ή αναληθών πληροφοριών». (Δημητρακοπούλου Δ., 2005). Ένα άλλο αρνητικό της διαδικτυακής δημοσιογραφίας είναι η αντιγραφή ειδήσεων. Έτσι είδαμε πανομοιότυπη την είδηση της επίσκεψης της Άνγκελα Μέρκελ σε πολλά διαφορετικά ειδησεογραφικά σάιτ. Αυτή η αντιγραφή σχετίζεται με την ανάγκη για γρήγορη μετάδοση και «πρωτιά» που τελικά είναι εις βάρος της ποιότητας, όπως είδαμε παραπάνω.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ειδησεογραφικών σάιτ είναι ότι το αναγνωστικό κοινό μπορεί να σχολιάσει την εκάστοτε είδηση, αφού τα περισσότερα από αυτά παρέχουν αυτή τη δυνατότητα, συνήθως με μετριασμό σχολίων, ώστε να αποφεύγονται τα υβρεολόγια. Έτσι με την είδηση της ανακοίνωσης της επίσκεψης της Άνγκελα Μέρκελ, πολλοί χρήστες εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους.

Στην τηλεόραση η είδηση της επικείμενης επίσκεψης της καγκελαρίου μεταδόθηκε με διακοπή του προγράμματος για έκτακτη είδηση. Στο ραδιόφωνο, δεν υπάρχει διακοπή προγράμματος για έκτακτη είδηση, έτσι η είδηση μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων των ενημερωτικών σταθμών. Στις εφημερίδες την επόμενη μέρα η είδηση ήταν πρωτοσέλιδο. «Στα παραδοσιακά ΜΜΕ (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) υπάρχει μια άρρηκτη σχέση μεταξύ της χρονικής διάστασης των γεγονότων και του κύκλου παραγωγής ειδήσεων. Τα γεγονότα είναι πιο πιθανό να γίνουν ειδήσεις αν συμπέσουν ή συγχρονιστούν με τον κύκλο παραγωγής ειδήσεων. Τα παραδοσιακά ΜΜΕ έχουν συγκεκριμένους κύκλους ειδήσεων». (Δημητρακοπούλου Δ., 2005).

Αξίζει, ακόμα να σημειώσουμε ότι σε απευθείας μετάδοση στην τηλεόραση ο πρωθυπουργός της χώρας αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ. Το βίντεο με τη δήλωση του αναπαράχθηκε από τα ειδησεογραφικά σάιτ.
Τα ιστολόγια, αναπαρήγαγαν τα περισσότερα την είδηση, κάποια με αναφορά στην πηγή του ειδησεογραφικού σάιτ, άλλα όχι (στα ειδησεογραφικά ιστολόγια δεν δουλεύουν συνήθως δημοσιογράφοι), ενώ πολλά εξέφρασαν την άποψη τους.

Μια μέρα πριν την άφιξη της καγκελαρίου, τα τηλεοπτικά κανάλια παρείχαν ενημέρωση, ρεπορτάζ και σχόλια σχετικά με την επίσκεψη και τι θα σηματοδοτήσει για τη χώρα, τι επιπτώσεις θα έχει και τι πιθανά αποτελέσματα. Το θέμα κυριάρχησε εκείνη την ημέρα καλύπτοντας τον περισσότερο από τον χρόνο των εκπομπών και των δελτίων. Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι προετοιμασίες της ελληνικής κυβέρνησης, οι δηλώσεις όλων των κομμάτων για την επίσκεψη (αυτούσιες και χωρίς σχόλια), τι μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και πώς σχολιάζουν την επίσκεψη αυτή. Πολλοί πολιτικοί εκλήθησαν να παρουσιαστούν στα τηλεοπτικά πλατό για να εκφράσουν την άποψη τους.
Πολύς λόγος έγινε από την τηλεόραση για τα πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας της επίσκεψης της καγκελαρίου. Παρουσιάστηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας, οι δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η απόφαση της Αστυνομίας για απαγόρευση δημόσιας συνάθροισης σε συγκεκριμένους δρόμους, και οι αντιδράσεις των κομμάτων και των δημόσιων φορέων στα μέτρα αυτά και στην απαγόρευση των συγκεντρώσεων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην τηλεόραση και ειδικά στα δελτία ειδήσεων, δεν προβλήθηκαν οι αντιδράσεις του κόσμου μπροστά στα μέτρα ασφαλείας και στην απαγόρευση της αστυνομίας. Το κενό αυτό, σαφώς, κάλυψε το διαδίκτυο με τα σχόλια να εκφράζουν την οργή των πολιτών, στο youtube και στα ιστολόγια.

Οι ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων προετοιμάστηκαν για την επίσκεψη της καγκελαρίου της Γερμανίας και φρόντισαν να έχουν απευθείας σύνδεση με το αεροδρόμιο την ώρα που θα πατούσε στο ελληνικό έδαφος. Οι παρουσιαστές, συντάκτες και ρεπόρτερ περιέγραφαν την άφιξη της σε απευθείας σύνδεση. Τα τηλεοπτικά κανάλια που δεν είχαν εκείνη την ώρα δελτίο ειδήσεων ή εκπομπή, διέκοψαν τη ροή του προγράμματος για να μεταδώσουν την άφιξη της. Ταυτόχρονα με την περιγραφή του γεγονότος, ήταν καλεσμένοι στα πλατό δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολιτικοί που σχολίαζαν τα όσα σηματοδοτεί η επίσκεψη της καγκελαρίου. Στα δελτία ειδήσεων, φυσικά, η είδηση της άφιξης της καγκελαρίου ήταν πρώτο. Στο ραδιόφωνο, η είδηση της άφιξης μεταδόθηκε κανονικά στα δελτία, ενώ στις εφημερίδες η είδηση ήταν πρωτοσέλιδο. Στο youtube δεν άργησε να «ανέβει» το βίντεο με την άφιξη της καγκελαρίου, όπως μεταδόθηκε από τα τηλεοπτικά κανάλια, με τα σχόλια να είναι κυρίως ειρωνευτικά και αποδοκιμαστικά. Το ίδιο και στα ιστολόγια. Σατιρικές εκπομπές, δε θα μπορούσαν να μην ασχοληθούν με την άφιξη αυτή, και σατιρίζοντας την, κατέδειξαν την υπερβολή εκ μέρους των ΜΜΕ για το γεγονός και την ασημαντότητα του.

Στις εφημερίδες, την προηγουμένη της επίσκεψης της καγκελαρίου στην Αθήνα, την μέρα της επίσκεψης, και την επομένη αυτής, εκφράστηκαν πολλές απόψεις δημοσιογράφων, αλλά και πολιτικών επιστημόνων, κοινωνιολόγων, καθηγητών πανεπιστημίου και άλλων ανθρώπων των Γραμμάτων και των Τεχνών με άρθρα τους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αντιπαραβάλουμε την τηλεόραση με τον Τύπο. «Η τηλεόραση προτιμά απλά προβλήματα και σύντομες αναφορές. Οι δραματοποιημένες εικόνες προκαλούν μεγαλύτερη εντύπωση σε σχέση με την ενδελεχή ανάλυση ενός αμφιλεγόμενου θέματος». (Bardoel J., 2000). Η ενδελεχής ανάλυση ενός αμφιλεγόμενου θέματος δύσκολα μπορεί να γίνει μέσω της τηλεόρασης αφού με την «ζωντανή» κάλυψη των ειδήσεων οι δημοσιογράφοι «χάνουν τον έλεγχο στην αφήγηση και την παρουσίαση των ειδήσεων. Απουσιάζουν η επεξεργασία, η έρευνα και η κριτική ανάλυση των γεγονότων» (Δημητρακοπούλου Δ., 2005). Όπως τονίζει ο Chatman, «οι επιπτώσεις της ζωντανής κάλυψης είναι ότι κανείς δεν αφηγείται τα γεγονότα. Τα γεγονότα αποκαλύπτονται ως ένα τέχνασμα, μια διασταύρωση της κάμερας και ενός ηχητικού συνθεσάιζερ για να καταγράψει κανείς συγκεκριμένα στιγμιότυπα και μετά να τα μεταφράσει στην πιο ουδέτερη γλώσσα του κόσμου» (Chatman, 1981, στο Curran, 2001 : 305).

Αυτή η διαφορά στην κάλυψη του γεγονότος μεταξύ τηλεόρασης και Τύπου γίνεται πιο εμφανής στις διαμαρτυρίες και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Αθήνας με την επίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ. Οι τηλεοπτικοί ρεπόρτερ, όπως και σε παρόμοιες περιπτώσεις με τέτοιου είδους επεισόδια, μεταδίδουν «ζωντανά» τα τεκταινόμενα. Η τηλεόραση, η οποία είναι περισσότερο εικόνα και λιγότερο λόγος, έχει το ρόλο της ζωντανής μετάδοσης των επεισοδίων και την περιγραφή τους, η οποία περιγραφή λειτουργεί περισσότερο συνοδευτικά, αφού η εικόνα είναι αυτή που έχει τον κυρίαρχο ρόλο, υποδαυλίζοντας συχνά τον λόγο. Επίσης, ο τηλεοπτικός χρόνος αναγκάζει σε ένα γρήγορο ρυθμό της μετάδοσης των γεγονότων, κάνοντας ακόμα και την περιγραφή να είναι όσο το δυνατόν πιο λιτή και την ανάλυση, αν υπάρχει αυτή, υπεραπλουστευμένη. «Η ηλεκτρονική δημοσιογραφία, η τηλεόραση, είναι κυρίως εικόνα και λειτουργεί ασθματικά και θεαματικά, με υπεραπλουστεύσεις και οικονομία λόγου και χρόνου» (Φυντανίδης Σ., 2005). Το κενό αυτό καλύπτει ο Τύπος. Οι δημοσιογράφοι, οι αναλυτές, οι επιστήμονες που καλούνται να εκφράσουν άποψη και θέση έχουν πολύ περισσότερο χρόνο για να το κάνουν και έχουν έτσι τη δυνατότητα μέσω του γραπτού λόγου να κάνουν σοβαρή ανάλυση, επεξεργασία και να θέσουν προβληματισμούς, τους οποίους δε θα μπορούσαν να θέσουν στην τηλεόραση. «Ο απλός ρεπόρτερ είναι αυτός που ανιχνεύει την είδηση, ο δημοσιογράφος όμως της εφημερίδας είναι αυτός που ερμηνεύει την είδηση, της δίνει διάσταση. Δουλειά των εφημερίδων είναι πλέον να κάνουν παρεμβάσεις, πολιτικές, κοινωνικές, σε κάθε επίπεδο, κάτι που δεν μπορεί να κάνει η τηλεόραση, καθώς απευθύνεται σε ένα «τυφλό» κοινό» (Φυντανίδης Σ., 2005).

Στο twitter ήταν αναρίθμητες οι αναφορές στην επίσκεψη της καγκελαρίου στη χώρα μας, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν χιουμοριστικού περιεχομένου. Οι χρήστες του εν λόγω κοινωνικού δικτύου συνηθίζουν να σχολιάζουν την επικαιρότητα με καυστικό και χιουμοριστικό τρόπο και το ίδιο έκαναν και με την Άνγκελα Μέρκελ.

Το twitter, όμως, δεν ευνοεί τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, κάτι το οποίο γίνεται στα fora. Έτσι σε πολλά ελληνικά fora κυριάρχησε το ζήτημα της επίσκεψης της καγκελαρίου με τους χρήστες να ανταλλάζουν απόψεις και να προκαλούν ένα ενδιαφέροντα και γόνιμο διάλογο. Και στα σχόλια των ειδησεογραφικών σάιτ και των ιστολογίων, υπήρχαν επίσης διάλογοι μεταξύ των χρηστών, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από τα fora.

Κατά πόσο, όμως, τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα, το διαδίκτυο γενικότερα, επηρεάζει την δημόσια σφαίρα, «παρεμβαίνει» στο έργο των δημοσιογράφων, κάτα πόσο το αντικαθιστά ή το «απειλεί», και κατά πόσο σχετίζεται με την αποκαλούμενη «άμεση δημοκρατία»; Έχει υποστηριχθεί ότι οι πολίτες χάρη στις τεχνολογικές δυνατότητες της «αυτό-αντιπροσώπευσης» μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στον πολιτικό διάλογο και στη λήψη αποφάσεων με αποτέλεσμα να ακυρώνουν τον λόγο ύπαρξης των διαμεσολαβητών, όπως τα πολιτικά κόμματα και τα μαζικά Μέσα. «Η ηλεκτρονική επικοινωνία διαφέρει σημαντικά από τη διαπροσωπική επικοινωνία. Μέσα από τα ηλεκτρονικά δίκτυα οι πολίτες προσεγγίζονται σε ατομικό επίπεδο, χωρίς την ύπαρξη μιας κοινής ταυτότητας ή ενός κοινού συστήματος νοηματοδότησης. Ο χειρισμός του όλου θέματος αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στις ηλεκτρονικές συναθροίσεις. Αυτή η άμεση δημοκρατία δε διαθέτει τους μηχανισμούς της κοινής θεώρησης και συμβιβασμού, που είναι θεμελιώδη στοιχεία στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία» (Bardoel J., 2000).
Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

tv up and down

tv up


1.Η ερμηνεία του Ορφέα Παπαδόπουλου στα "Κλεμμένα όνειρα". Είναι σταθερά πολύ καλός στο ρόλο του κακομαθημένου πλουσιόπαιδου, ήδη από την αρχή της σειράς, χωρίς να το χάνει ποτέ. Χωρίς αυτόν η σειρά θα ήταν πολύ πιο βαρετή. Η ένταση που βγάζει είναι αναγκαία για να μη μας πάρει ο ύπνος με τον χαμηλών τόνων Σταύρο.


2.Η "Αυτοψία" με τον Αντώνη Σρόιτερ που είχε συνεντεύξεις από ελληνόπουλα για το πώς βιώνουν τα ίδια την οικονομική κρίση. Ενδιαφέρον και πρωτότυπο θέμα.


3.Η εκπομπή "Σε πρώτο πλάνο" με την Κατερίνα Αντωνοπούλου. Μια σοβαρή και αξιοπρεπής δημοσιογραφική εκπομπή, κάτι που έλειπε από τον ΑΝΤ1.

tv down


1.Η Τατιάνα Στεφανίδου, που πρώτη μέρα του νέου έτους, χρονιάρα μέρα, είχε το αποτρόπαιο θέμα με το 27χρονο τέρας που βίασε και έκαψε ζωντανή μια άτυχη κοπέλα. Πέρα από την κακή επιλογή της μέρας, όμως, ο τρόπος παρουσίασης με αναφορά σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, ήταν απαράδεκτος.


2.Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Χωρίς σχόλια...


3.Οι καλεσμένοι στο "Πρωινό mou". Οι ίδιοι και οι ίδιοι - η γνωστή κλίκα της showbiz - που όλοι πάντα μιλάνε για την προσωπική τους ζωή. Ποτέ δεν θα καταλάβω τι τον νοιάζουν τον κόσμο αυτά.greek media mpla mpla

-Συζητήθηκε πολύ η συνέντευξη Παπακωνσταντίνου στη ΝΕΤ και στην Έλλη Στάη, περισσότερο όμως επειδή ήταν κάτι που αγωνιούσε να δει ο κόσμος και όχι για το δημοσιογραφικό αποτέλεσμα το οποίο στην ουσία ήταν μηδαμινό. Ο γνωστός πρώην τσάρος (sic) της Οικονομίας πήγε μελετημένος και πέρασε με επιτυχία τη δοκιμή, η οποία δεν ήταν δύσκολη, αφού η δημοσιογράφος δε στρίμωξε τον "κατηγορούμενο", αλλά φρόντισε να είναι ουδέτερη, ακολουθώντας τη σχολή αυτή της δημοσιογραφίας που λέει ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να κάνει ερωτήσεις χωρίς να φέρνει σε δύσκολη θέση τον συνεντευξιαζόμενο και κυρίως χωρίς να ανακρίνει. Με απλά λόγια ο δημοσιογράφος δεν είναι δικηγόρος, ούτε τα τηλεοπτικά πλατό δικαστήρια. Άλλο ότι το κοινό περιμένει σε τέτοιες περιπτώσεις τους δημοσιογράφους να είναι πιο σκληροί.

-"Ηταν λες και βλέπαμε ένα θεατρικό μονόπρακτο, όπου και οι δυο ηθοποιοι ήξεραν από πριν τι θα πουν και, κυρίως, τι δεν θα πουν. Κανείς δεν εκτέθηκε ανεπανόρθωτα αλλά και κανείς δε μας φώτισε", σχολίασε εύστοχα η Μαριάννα Τζιαντζή στο τηλεοπτικό περιοδικό της Καθημερινής.


-Το "136" έχει "κολλήσει" στο 2 με 2,5% και δε λέει να πάρει τα πάνω του, παρότι το περιεχόμενο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Βέβαια...Οι νοικοκυρές μετά την αποχώρηση του Μαμαλάκη εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους και το θυμό τους με το πιο δυνατό μέσο : το τηλεκοντρόλ!


-"Πρωινό mou" και "Μεσ στην καλή χαρά" δίνουν μάχη στήθος με στήθος για τη διεκδίκηση του τίτλου του πιο σαχλού τηλεοπτικού προγράμματος.


-Φεύγει η Πόπη Διαμαντάκου από "τα Νέα;"; Χωρίς αυτήν οι πωλήσεις θα πέσουν στο μισό! Φεύγει και ο Δανίκας; Πάει, τέλειωσαν "τα Νέα"! Αν μια εφημερίδα διώχνει τις πιο αιχμηρές της πένες, από τι περιμένει μετά να έχει αναγνωσιμότητα; Φυσικά στις "αιχμηρές πένες" δε βάζουμε την Έλενα Ακρίτα.


-Δεν είναι όλα και τόσο άσχημα στα τηλεοπτικά πάντως. Ο σάκος του Άγιου Βασίλη δεν προσγειώθηκε άδειος στο κατώφλι των καναλιών. Ειδικά στη δημόσια τηλεόραση και στον ΑΝΤ1 ο σάκος ήταν αρκετά γεμάτος. Για τον ΑΝΤ1 περιείχε τα εξής τα οποία θα δούμε σύντομα στη μικρή οθόνη : "Κράτα γερά", "Biggest Game of the world", το παλιό "Πλάκα κάνεις", "Late night show", "Wanted". Για τη δημόσια τηλεόραση : "Γένους θηλυκού", εκπομπή για τη Ράνια Θρασκιά και για τον Ηλία Μαμαλάκη (για να μη φύγει παραπονεμένος) αλλά και για τον Χρήστο Φερεντίνο. Επίσης, το "Ες αύριον τα σπουδαία". Για το Mega, ο Άγιος Βασίλης έφερε ένα τούρκικο ("Φατμαγκιούλ") αλλά και ένα ελληνικό για να εξισσοροπήσει την κατάσταση ("Με τα παντελόνια κάτω"), αλλά και το παλιό "Κάψε το σενάριο". Για τον Alpha ο σάκος ήταν άδειος!


-Βελτιώθηκε και εμπλουτίστηκε το νέο τηλεπεριοδικό "Tv plus" με καλύτερη προσθήκη τα εκπτωτικά κουπόνια. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.


-Στα δικαστήρια οι συντελεστές της σειράς "Το αμάρτημα της μητρός μου" για την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στο χώρο της ελληνικής μυθοπλασίας. Για την ακρίβεια, τα ελληνικά σήριαλ περνάνε την πιο δύσκολη φάση τους και η κρίση αυτή, που δύσκολα θα προέβλεπε κανείς πριν μερικά χρόνια, τα έχει εξοντώσει. Πάντως, ο τίτλος της σειράς είναι επιεικώς απαράδεκτος και ο χειρότερος που έχει υπάρξει ποτέ.


-Όλο και περισσότερα τηλεοπτικά πρόσωπα των 4, 5, 6, 7, 8 αρχίζουν και πηγαίνουν προς 1, 2, 3 μεριά. Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τηλεοπτικό τοπίο με αυτές τις μετακινήσεις και κατά πόσο θα αλλάξει το ύφος της κρατικής (σίγουρα όχι πολύ και σίγουρα μέχρι εκεί που την παίρνει). Θα ξυπνήσει άραγε η παλιά κόντρα με τις διαφημίσεις; Θα διεκδικήσουν περισσότερες διαφημίσεις τα 1, 2, 3; Θα τους τις δώσουν τα ιδιωτικά ή θα φέρουν ξανά αντίλογο λέγοντας πως δεν τις χρειάζονται τις διαφημίσεις, αφού έχουν το ανταποδοτικό τέλος; Θα απαιτήσουν ξανά τα ιδιωτικά να έχουν αυτά ολόκληρη την διαφημιστική πίτα (και το σκύλο χορτάτο);

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

WHAT'S NEXT

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΤ :

1.Greek media mpla mpla
2.tv up and down
3.tv people quotes
4.Πώς σχολιάζουν δημοσιογράφοι τη σημερινή κατάσταση στο χώρο τους - τι συμβουλεύουν τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία
5.Πώς σχολίασαν τα ελληνικά ΜΜΕ την επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα
6.Τι έχουν γράψει τα ελληνικά περιοδικά για τους hipsters

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ!!!

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Η ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΙΑΣ

Η Έλενα Παπαβασιλείου είναι μια πανέμορφη και εντυπωσιακή γυναίκα. Αυτό σε συνδυασμό με τη μόρφωση, το επίπεδο και τους τρόπους συμπεριφοράς, της δίνει άνετα μια θέση στην τηλεόραση και σε καναπέ ψυχαγωγικής εκπομπής τύπου "Μεσ στην καλή χαρά". Δεν ήταν βέβαια κάτι σπουδαίο η παρουσία της, σε μια τέτοιου είδους ανάλαφρη και αδιάφορη εκπομπή δεν έχεις να περιμένεις και πολλά άλλωστε. Αν όμως πρέπει να διαλέξω ανάμεσα σε αυτήν και στη νέα συμπαρουσιάστρια της εκπομπής, την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, σίγουρα θα προτιμήσω την Έλενα. Η Έλενα είναι μια όμορφη ξανθιά που τα λέει και δε σε ενοχλεί, η δεύτερη είναι η χαζή ξανθιά που τα παραλέει και σε κάνει να θες να της πεις "καλύτερα να μασάς". Πάντα, από τότε που έκανε η Μενεγάκη τον "Πρωινό καφέ", υπήρχε αυτός ο ρατσισμός της ξανθιάς στην tv. "Το ξανθό γράφει" έγινε τηλεοπτικό σύνθημα και η μια ξανθιά μετά την άλλη εμφανιζόταν στην μικρή οθόνη και σε ανάλαφρες συνήθως εκπομπές. Η τηλεόραση σαν μέσο, έτσι κι αλλιώς, έχει δεχτεί, παλιότερα περισσότερο, πολλές επικρίσεις για το επίπεδο της, και έτσι, ξανθιά παρουσία στην tv ισοδυναμεί, άδικα πολλές φορές, με έλλειψη εξυπνάδας.
Η Έλενα Παπαβασιλείου δεν είναι πάντως στην κατηγορία αυτή και αυτό δε μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος παρακολουθώντας την σε μερικές εκπομπές της Ναταλίας Γερμανού. Η εξυπνάδα ενός ανθρώπου και το επίπεδο του, οι γνώσεις του, δεν φαίνονται από έναν τηλεοπτικό καναπέ. Εκτός αν μιλάμε για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που επιτηδευμένα ή μη θέλει να πλασάρει το πρότυπο της χαζής ξανθιάς, σε μια εποχή που θεωρείται παρωχημένο, σχεδόν καλτ.
Διάβασα συνέντευξη της Έλενας Παπαβασιλείου στο περιοδικό Forma. Οι απαντήσεις της κλισέ, τουλάχιστον για κάποιον που διαβάζει πολλές συνεντεύξεις τέτοιου είδους ή που ασχολείται με θέματα διατροφής, γυμναστικής κτλ. Αν η συνέντευξη ήταν σχολικό διαγώνισμα, θα έπαιρνε άριστα. Οι απαντήσεις της ειναι...σωστές, έχουν ήθος, αυτογνωσία, αξιοπρέπεια, ωριμότητα και εξυπνάδα.
Λέει, λοιπόν, η όμορφη ξανθιά παρουσιάστρια ότι δεν κάνει ποτέ δίαιτα μεγάλης στέρησης ή χημική δίαιτα, αφού είναι επικίνδυνες και ότι το σωστό είναι ένα πρόγραμμα ισορροπημένης διατροφής όπου κρατάς σταθερό το βάρος σου. Συνεχίζει λέγοντας ότι κάνει συχνά γεύματα ανα 3-4 ώρες, γιατί είναι λάθος να αφήνουμε το στομάχι μας άδειο για πολλές ώρες. Δίνει συμβουλές στις νέες κοπέλες, που θέλουν να βελτιώσουν την εμφάνιση τους, λέγοντας ότι από τη διατροφή ξεκινάνε όλα και πως, καλύτερα μια φορά την εβδομάδα γυμναστική παρά καθόλου, ενώ επισημαίνει πως πάνω απ' όλα εκπέμπουμε αυτό που αισθανόμαστε μέσα μας και πως γι' αυτό πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Συνεχίζοντας με τις κλισέ αλλά ορθότατες απαντήσεις, λέει, ότι και η ίδια έχει ανασφάλειες, αλλά πως δεν πρέπει να τις αφήνει κανείς να τον απορροφούν ή να τις μεγεθύνει. Θέλει να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο (αυτό θα μπορούσε να το αποφύγει) και πως "κάθε εμπόδιο για καλό" (πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει η ζωή μας αν το ενστερνιστούμε αυτό!). Είναι υπερ της ψυχανάλυσης και θεωρεί πως δεν υπάρχουν συνταγές για τον έρωτα αφού όταν είναι να έρθει, θα έρθει. Τέλος, υποστηρίζει, πως όλα τα καλά αποκτιούνται με σκληρή δουλειά, υπομονή και πειθαρχία. Και όμως, αν κάποιοι, ίσως σνομπ, ίσως προκατειλημμένοι, διάβαζαν τη συνέντευξη αυτής της ξανθιάς, μπορεί να άλλαζε η ζωή τους εντελώς.

greek media mpla mpla

-Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για υψηλότατο κόστος για το Κανάλι της Βουλής (2,8 εκατ. ευρώ μισθοδοσία 82 εργαζομένων έναντι 4 εκατ. ευρώ συνολικά) ενός φορέα με μόλις 0,3% τηλεθέαση!

-Σύμφωνα με έρευνα, το ένα τρίτο των χρηστών του twitter στη χώρα μας γράφουν tweets ενώ βλέπουν τηλεόραση. Ανάμεσα τους και εγώ. Λογικό πάντως αφού η πλειοψηφία των tweets είναι σχολιασμός (σε άμεσο χρόνο συνήθως) των προγραμμάτων της εγχώριας tv. Η τηλεόραση έγινε διαδραστική χάρη στο twitter και συνεχίζει να είναι η βασίλισσα των media.

-Η νέα τούρκικη σειρά του ΑΝΤ1 "Adanali" με τον "Μποράν", έκανε 10αρια απέναντι από τα πολύ πετυχημένα "Κλεμμένα όνειρα". Η δημοσιογράφος Αφροδίτη Γραμμέλη, εξήγησε τα χαμηλά νούμερα, λέγοντας πως εκείνη την ώρα τηλεόραση βλέπουν κυρίως οι γυναίκες, και το νέο τούρκικο έχει πολύ πιστολίδι και μαφία γι' αυτές. Ο ΑΝΤ1, λοιπόν, αμέσως το μετακίνησε στην πρωινή ζώνη αλλά το αποτέλεσμα ήταν χειρότερο. Η τηλεθέαση έπεσε στα μισά με αντίπαλο το πρωινό του μέγκα που κάνει 40αρια (παίζοντας μόνο του φυσικά). Ο κ. Λάτσιος φαίνεται πως έχει ξελογιαστεί με την ιδιότητα του ως κριτής στο "Dancing" και παραμέλησε την βασική του ιδιότητα, εκείνη του διευθυντή προγράμματος.

-Αποχώρησε ο Ηλίας Μαμαλάκης από τη νέα εκπομπή της ΝΕΤ "136 Μεσογείων" (τι ανόητος τίτλος!) ύστερα από επιστολή του στους υπεύθυνους που έγινε δεκτή. Ο λόγος; Άλλα του είπαν ότι θα κάνει και άλλα έκανε. Ή καλύτερα του είπαν ότι θα κάνει πολλά και συναρπαστικά πράγματα, αλλά τελικά τον προόριζαν για την κουζίνα του πλατό και μόνο. Όσο και να αγαπάς τη μαγειρική, στο τέλος τη βαριέσαι, ειδικά άμα είσαι ανήσυχος άνθρωπος. Και για του λόγου το αληθές ιδού τι δήλωσε ο γνωστός μάγειρας στη "Ραδιοτηλεόραση" : "Δεν θα περιοριστώ στο να μαγειρεύω στην κουζίνα. Θα προσκαλώ νοικοκυρές να μαγειρέψουμε παρέα, θα επισκεφτώ βιολογικές λαικές αγορές και εργαστήρια που παρασκευάζουν καλά παραδοσιακά προιόντα. Θα κάνω ρεπορτάζ σε θέματα κοινωνικά και ιστορικά, που έχουν σχέση με το αντικείμενο μου, ενώ θα εξετάσουμε και τα προβλήματα διατροφής που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή την εποχή". Που πας κύριε μου; Ούτε δική σου εκπομπή να είχες δε θα έκανες τόσα...

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑ 18ΧΡΟΝΟ GOTHA

Η Τατιανα Στεφανιδου καλεσε περυσι στην εκπομπη της gothades, και αν πατε να δειτε τα σχολια στο youtube πολλα στρεφονται εναντιον της παρουσιαστριας, λεγοντας πως προβαλει μια πολυ ακραια εικονα των παιδιων αυτων, για λογους τηλεθεασης.
"oi pragmatikoi gothades den exoun kamia sxesh me auta ta vlamena"
"αν ειναι δυνατόν.. πως βγαίνεις και ξευτιλίζεις έτσι την γοτθική κουλτούρα.. ξύλο χρηάζεσαι ρε Τατιάνα..έλεος δηλαδή.."
αυτα ειναι καποια σχολια εναντιον της παρουσιαστριας...
Υπαρχουν βεβαια και τα σχολια που κατακρινουν τους gothades, τα σχολια που τους υπερασπιζονται, αυτα που τους χλευαζουν, τους βριζουν κτλ
Το βιντεο αυτο το ανακαλυψα, σε μια συνομιλια στο msn που ειχα με ενα παιδι 18 χρονων, που ειναι gothas.Μου μιλησε για το τι ειναι και τι δεν ειναι gothic, για την εκπομπη της Τατιανας, για το πως γινεται καποιος gothas, για την gothic κουλτουρα, μου εστειλε και φωτογραφιες και βιντεο.
Διαβαστε λοιπον τη συνομιλια μας ετσι οπως ακριβως εγινε στο msn (εννοειται πηρα την αδεια του) :i stefanidou ine porni
oti elege gia to gothic
itan malakies
proton to twilight dn ine soni ke kala gothic


dld efere tous pio akraious?

na koita
tin kopela
stin stefanidou tin ikseran filoi mou
na fadasteis
i kopela elege mono oti tis ixan pei aftoi ekei na pei
stimeno ke elegan mlkies gia na traviksoun kosmo
ektos oti to berdevoun me to emo to opio dn ine tptp allo para mia kaki antigrafi tou gothic p ine poli palia ke ekselisomeni koultoura
alla mn se zalizo
aplos des afto to link
http://www.youtube.com/watch?v=jR63nk9MjO4

ostoso
tetoia atoma den yparxoun ekei exo?
dimiourgima tis ekpompis einai?


iparxoun os ntisimo
dn iparxoun os afta p legane opos px oti to twilight ine goth ke ta loipa

e kala
sto twilight kollises

gothic genikos ine i siberifora ke epeita akolouthei(dn ine must) to ntisimo
gothic mporei na ine o kathenas ston charactira
edo stin ellada
an rotiseis 10 gothades tin ine goth
tha pareis 11 diaforetikes apadiseis
ego ime openminded ke dn kolao se sigekrimena pragmata
ine megali istoria
ixes dei mia stin stefanidou prosfata
apo tin kenouria ekpompi sto star
p elege i stefanidou oti ntinete san tin lady gaga
?

ne
tin eida
de su arese?

akou
afti proton ipe oti dn ntinete sn tin lady gaga ke na vgaloun ton titlo
i tatiana ithele soni k kala tiletheasi
gia fto sinexise na tin apokalei sn lady gaga
afti
itan performer
ke stis foto
itan ntimeni cybergoth(koultourake parakladi tou goth)
dn ixe kamia sxesi me tin gaga
ke i idia to ipe
afti paei se dark wave club
tin exoun dei gnostoi mou
kanei parastaseis
apla i stefanidou thelei na traviksei tiletheasi k leei mlkies
stin ekpompi vevea
ntithike sn lolita
alla ok dn simenei oti itan gaga
gi afto ta exo parei me tin stefanidou,gt ta kseftilizei ola gia xari tis tiletheasis


hmmmm
katalabaino
atimi tiletheasi
koita h tv
thelei na proselkisei poly kosmo
k epd h gaga poulaei
g aftoi gaga ine performer epeisis
alla tis pop koultouras
ine alternative to ntisimo tis
oxi gothicne
einai pop
alla ekkentriko pop
syndiazei
to look
olon ton diasimon
britney madonna cher roisin murphy aguilera


enoite to alternative siberilamvanei k ligo gothic
k to gothic poulaei pistepse me
thes na sou po paradigma gothic xaraktiron p ekanan tenies diasimes?
gt opos leo sinithos: padou iparxei enas goth

ne pes
fysika!


thimae p afti stin tatiana forouse papoutsia me polous podous?
afto epeisis ine style:goth cyyber goth
http://www.google.gr/images?hl=el&gbv=2&biw=1280&bih=580&tbs=isch%3A1&sa=1&q=cybergoth+boots&btnG=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
loipon tenies
skatharozoumis(klasiki tenia palia):i protagonistria itan goth
Tim burton's movies tim burton ine gnostos skinothetis ke thavmastis gothic.Stis tenies tou xrisimopiei to gothic stoixeio,gi afto ke egine ena apo tous pio polisizitimenous ke diasimous skinothetes,tenion ke cartoon:to pio gnosto cartoon ke loved by all ine to nightmare before christmas

i love it


w8 tha s stilo k link
epeisis tenies tou tim burton:corpse bride,sweeny todd,akefalos kavalaris,to kenourio alice in wonderland,psalidoxeris,k.a


xereis kapoion pou na einai goth
alla mono stin psixi pou lene?
k oxi sto ntisimo?
giati sinithos
afta mono sti theoria einai


ego imoun.
apo mikros


tora eisai omos?

maresan ta vampire as poume.Ke oi periergoi anthropoi.Maresan oi kakoi sta cartoon.Ithela na skotoso opion me peiraze(peripou).To proto sigrotima p akousa pote itan oi evanescence.marese na pigeno se graveyards parolo pou dn ixa tin dinatotita.Marese genikos to stoixio tou thanatou(oxi nekrofilia ke tetoia aplos isixia,apomonosi ktlp).
k tora ime
alla
tora prospathoke sto ntisimo
ine kapia apo ta xaraktiristika tou gothic xaraktira as poume alla afto dn ine soni k kala official
maresoun ta dark romance
k genikos ine oi epiloges ke oi skepseis,gnomes p exeis gia tin zoi


ti pisteveis einai afto pou kanei kapoion na akolouthisei afto ton tropo zois?
na ginei goth


ego epsaxna ti teriazei pio poli ston xaraktira mou.K teriaze to gothic.Vevea,dn ine oti akoloutho sigekrimena to gothic,dld prospatho na exo to diko m style.Alla afto to style pigazei standar apo to gothic.Tora mia fili mou,ego tin ekana na akolouthisei to gothic.Ine ke afti tou idiou xaraktira.Oi pio poloi tous aresei to ntisimo ke to alternative alla apo psixologia dn ine gothic.
aloi apla ine confused
ke alloi nomizoun oti gothic ine to emo
eno to emo ine stin pragmatikotita antigrafi tou gothic os pros to ntisimo
evlepa polla emo ston dromo ke forousan nightmare before christmas
alla afto ine gothic oxi emo


ginetai kapoios apo kagouras na ginei gothic?


oloi mporoun.Koita oi anthropoi den ine omades(kagoures,emo,gothic,punk,normal).An ine sto mood sou ke saresei to periergo,ne akoma kai os kagouras boreis na gineis gothic.Apla enimerosou prota ti ine gothic na ksereis.Epeita proxora sto ntisimo.Vres ta magazia me ta rouxa an thes na ntinese gothic.
pigene se clubs paromia na deis tous omoious sou
ke congraatsulations
u are into gothic
ivlio me tin koultoura exei vgei
legete biblos tou gothic
k ine k sta ellinika
na fadasteis
sto hollywood palia
i tenies thriller legontousan:tenies gothic
meta metaonomastike
brb pao na paro souvlakia.a thes na rotiseis kati rota to,tha to do molis ertho
epeisis gothic musiki leei polla gia tin koultoura


pos apofasises
oti su tairiazei to goth?


opos egrapsa prin apo mikros imoun periergos
marese na kano perierga pragmata
maresan oi skotinoi iroes pou opiodipote allo moraki tha eklege
maresan oi kakoi,ta vampire,i gothic musiki,ke genikos dn antegrapsa kati apo kapou.Aplos epsaksa ti teriazei pio poli ston xaraktira mou.Afto p teriaze apolita itan i gothic subculutre.
maresan ke ta cemeteries
oi gothic arxitektoniki
o meseonas
tklp
k victoriani epoxi
agapimeno cemetery ine to highgate tou londinou
exo k phoyoslbum me endiaferouses photo,akoma k ithopion ke tragoudiston tis gothic newwave
to koritsi p epeze me tin fotia,to koritsi me to tattoo ke to koritsi stin folia tis sfiga to ksereis?apo to vivlio tou larson millenium trilogy p egine pagosmios best seller?

Ena gothic musical.koita: http://www.youtube.com/watch?v=MzgpU25C6fg

http://www.youtube.com/watch?v=otdH3SLNx-s&feature=fvw


http://www.youtube.com/watch?v=hg2o6dOtDKM
afta

ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ FACEBOOK Ή ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ: ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΡΙΑ Oct 7, 2010

Δεν ειναι και πολυς ο καιρος που το facebook μπηκε για τα καλα στη ζωη μας, και εδω στην Ελλαδα, που αν και καθυστερημενα, παντα υιοθετουμε το ξενοφερτο τεχνολογικο life-style.Θα μπορουσαμε να πουμε μαλιστα οτι μαζι με το facebook μπηκε το ιδιο το ιντερνετ στη ζωη των Ελληνων, και νεων αλλα και μεγαλων.Γιατι, πλεον πολλες φορες το ιντερνετ ταυτιζεται με το πλεον δημοφιλες σαιτ κοινωνικης δικτυωσης που αριθμει εκατομμυρια μελη σε ολο τον κοσμο και που σε αυτο αφιερωνει κανεις ολοκληρο χρονο.Θα μπορουσαν να γραφτουν πολλα πραγματα για το φαινομενο facebook και ηδη εχει χυθει πολυ μελανι..εχουν γινει επιστημονικες ερευνες, εχουν γινει συζητησεις, εχουν υπαρξει εντονες διαφωνιες, κατηγοριες, ακομα και συνωμοσιολογικες θεωριες που θελουν το facebook το υπερτατο big brother που μας ελεγχει και μας φακελωνει ολους και στο οποιο κανεις δεν ειναι προστατευμενος.
Τελευταια μου εχει δημιουργηθει η εξης απορια : Να εχει κανεις facebook ή να μην εχει; Κατα το αθανατο σεξπιρικο "να ζει κανεις ή να μη ζει;" Και ομως, υπαρχει συναφεια.Οπως μαλιστα με διορθωσε μια φιλη μου, το σωστο ερωτημα ειναι "να ζει κανεις στο facebook ή να μη ζει;".Και αυτο διοτι, οταν περνας ολοκληρη τη μερα σου εκει, οταν ειναι το πρωτο πραγμα που κανεις οταν ξυπνησεις και το τελευταιο πριν κοιμηθεις, οταν κανεις συνεχεια add ατομα και μιλας μαζι τους, χαζευεις τα προφιλ τους, και παιζεις παιχνιδια, ε τοτε η ζωη σου ειναι το facebook.Δεν ειναι καθολου λιγα τα ατομα που περνανε ατελειωτες ωρες εκει, εχοντας ετσι αντικαταστησει αλλα ενδιαφεροντα τους και παραμεριζοντας υποχρεωσεις, εξοδους ακομα και την ιδια τους τη δουλεια.Γιατι οπως ειχε γινει γνωστο στα ΜΜΕ, πολλα ηταν τα αφεντικα που ηταν δυσαρεστημενα με τους υπαλληλους που περνουσαν την ωρα τους στο facebook εν ωρα δουλειας και αποσπουσαν την προσοχη τους απο αυτη.Δεν ειναι επισης λιγα τα ατομα που χρησιμοποιουν το fb για να διαφημισουν τη δουλεια τους, το εργο τους, την επιχειρηση τους κτλ.
Και το ερωτημα παραμενει: "να εχει κανεις facebook ή να μην εχει";
Ο Αλκης, 23, ανηκει σε αυτους που δεν εχουν λογαριασμο στο facebook, απο πεποιθηση, και ειναι εναντιον του δημοφιλους σαιτ, ακομα κι αν αυτο σημαινει οτι ειναι εκτος του κυριαρχου ρευματος, που καμια φορα μεταφραζεται σε κοινωνικη απομωνοση..Γιατι ναι, το να μην εχεις facebook για καποιους σημαινει οτι εισαι αντικοινωνικος...ή οτι τουλαχιστον δεν εισαι in..
Για τον Αλκη, ομως, το facebook ειναι χασιμο χρονου, ειναι βαρετο, υπαρχει πολυ ψεμμα και υποκρισια και οπως ο ιδιος λεει "εγω ειμαι υπερ της απο κοντα επαφης των ανθρωπων", και συνεχιζει λεγοντας, "το θεωρω θλιβερο να κανεις γνωριμιες μεσω fb γιατι ειναι και δειλο και δειχνει ανθρωπους που φοβουνται να εκτεθουν...στις ανθρωπινες ομως σχεσεις πρεπει να υπαρχει και η εκθεση για να ξερει ο αλλος με ποιον εχει να κανει..".Προσπαθω να εκφερω μια αλλη αποψη και του λεω : "Ωστοσο, το facebook βοηθαει στο να δημιουργηθουν νεες σχεσεις και γνωριμιες, δε νομιζεις; Επισης, βοηθαει στο να φερνει τους ανθρωπους πιο κοντα, συγγενεις, γνωστους, παλιους συμμαθητες..."
Μου απανταει: "κοιταξε ειναι αναλογα τη χρηση...οσον αφορα τις καινουργιες γνωριμιες διαφωνω..χανουν οι ανθρωποι την προσωπικη επαφη, ο κοσμος δε βγαινει εξω να φλερταρει να περασει καλα αλλα καιει το μυαλο του πισω απο μια οθονη...ενταξει, συμφωνω μονο λιγο ως προς το οτι εχει ξαναφερει κοντα ανθρωπους που για καποιο λογο ειχαν χαθει".
Εγω κραταω, το "αναλογα με τη χρηση".Ισως τελικα αυτο ειναι το ζητουμενο.Το ιδιο μου ειπε και η φιλη μου οταν της εξεθεσα τον προβληματισμο μου για το facebook: "Οπως σε ολα, ετσι και στο facebook, η χρηση ειναι που κανει τη διαφορα".Και μαλλον εχει απολυτο δικιο.
Η αληθεια ειναι φαινεται καπου στη μεση..

Εσεις τι πιστευετε;